Tillbaka

Vi har nöjda kunder

Under vintern 2013 genomförde vi en enkät bland våra kunder med syftet att lära oss mer om hur de upplever Digrad Business i sitt dagliga arbete och hur de ser på oss som systemleverantör. Dessa användare kan återfinnas på alla nivåer inom ett företag, från högsta företagsledning till personal inom produktion och lager. Vi fick mycket bra respons och konstruktiv kritik från användarna och deras svar ligger nu som ett värdefullt underlag i vårt framtida utvecklings- och förbättringsarbete.

Användbarhet

Vi ställde olika frågor kring hur våra kunder upplever Digrad Business i sitt dagliga arbete och på frågan om det är enkelt att lära sig Digrad Business tyckte 58% att det var enklare än andra affärssystem. Endast 3% tyckte det var svårare. På frågor om det är lätt att söka information, få en överblick över verksamheten och att gå ned på detaljnivå i systemet tyckte 9 av 10 att det var som vilket annat program som helst eller lättare!

Vi jobbar hårt för att tillgodose olika behov och möjliggöra arbete från exempelvis affärsresan eller hemmet. Och eftersom Digrad Business är en molnbaserad tjänst räcker det med en dator med internetuppkoppling för möjligheten att komma åt affärsdata och arbeta i systemet. Till vår glädje så visade enkäten att 2 av 3 använder affärssystemet på en plats som inte är deras primära arbetsplats. Vilket vi tolkar som att vi, i alla fall delvis, lyckats med att göra Digrad Business lättillgängligt.

Funktionalitet

Av de kunder som använder skanning av leverantörsfaktura upplever de flesta (70-85%) att de har fått en förenklad attestering och snabbare kan söka gamla fakturor. De flesta tycker sig även ha fått en bättre överblick och kontroll över fakturaflödet och uppskattar att man slipper ta hand om pappersfakturor. Och hela 93% skulle rekommendera skanning av leverantörsfakturor till andra företag.

Även om majoriteten tycker att Digrad Business är snabb och kraftfullt tyckte 16% att det var långsammare än de önskar. Vissa affärsprocesser har steg som är nödvändiga och svåra att snabba upp. Men detta är något vi tagit till oss och genom att koncentrera oss på att strömlinjeforma gränssnittet i framtida versioner hoppas vi att ännu fler kan bli nöjda i framtiden.

Support och kontakt

Vi jobbar hela tiden för att vara nära våra kunder och samarbeta för att hitta de bästa lösningarna. Det ska helt enkelt vara lätt att få tag på oss och för att få hjälp eller starta upp nya projekt. Och enligt enkätsvaren så får man säga att vi nått ganska långt. Över 90% av alla tillfrågade tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med oss via telefon eller e-post och att de fått svar på sina frågor snabbt.

De flesta (75-90%) tycker att vi är insatta i deras verksamhet och förstår hur den bedrivs, att vi har mycket kunnande om deras bransch och att de känner stort förtroende för den tekniska kompetensen som vi erbjuder.

Slutsats

Vi gick ut med en enkät för att se vad vi gör bra och vad vi behöver bli bättre på. Våra kunder är generellt sett nöjda med både oss som leverantör och Digrad Business som affärssystem. Men det finns givetvis delar vi måste arbeta mer med och förbättra oss på.

Allt som allt skulle 8 av 10 tillfrågade rekommendera Digrad Business som affärssystem och 9 av 10 skulle rekommendera oss som leverantör. Det är ett bra betyg men vi kan alltid bli bättre!

Har du frågor som rör enkätundersökningen vi genomförde? Eller vill du komma i kontakt med någon av våra befintliga kunder för att diskutera vårt affärssystem, oss som systemleverantör eller göra ett studiebesök för att på plats se hur systemet används i praktiken? Kontakta oss gärna så ska vi svara på dina frågor.