Tillbaka

Vi välkomnar ytterligare en ny kund

Digrad hälsar Meet i Linköping AB (Meetab) välkomna som ny kund. Det första spadtaget på Meetabs helt nya anläggning för produktion av kebab tas inom kort i nordöstra utkanten av Linköping. Löpande under året kommer man stegvis börja använda Digrad Business affärssystem för att hantera till exempel lager och all administration på företaget. I samband med att flytten genomförs vid årsskiftet så tas de avslutande stegen i implementationen och väl på plats i de nya lokalerna så kommer man använda Digrad Business för att sköta samtliga delar av verksamheten.

Man är idag ett tjugotal anställda och producerar varje månad mellan 80 till 100 ton kebab. Tibet Ukus är VD på Meetab:

Vi ser med spänning fram emot flytten till den nya anläggningen som byggs helt utifrån våra önskemål och krav, säger Tibet. Det kommer bli ett jättelyft för oss och lokalerna ger oss verkligen de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna utveckla vårt företag i den riktning vi vill. Med Digrad Business så skapar vi även de bästa förutsättningarna för att styra och effektivisera exempelvis våra materialflöden och andra administrativa flöden.

Vi är mycket glada och stolta över att Meetab valt oss som systemleverantör och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete.