Tillbaka

Sörensens Livs AB väljer Digrad Business

Sveriges största producent av fågelchark Sörensens Livs AB i Sävsjö har valt Digrad Business som sitt nya affärssystem. Beslutet fattades under hösten och som ett första steg driftsattes under november månad systemet för att sköta hanteringen av order, kundfakturor samt för att sköta utlastningen av gods. Lena Paulsson är platschef på anläggningen i Sävsjö.

Vi arbetade tidigare i ett äldre, Dos-baserat affärssystem. Även om det fortfarande var en fungerande lösning så kändes den varken speciellt modern eller flexibel. Användarvänligheten var ganska låg. Vi träffade under hösten ett flertal olika systemleverantörer och fick ta del av deras lösningar. Det som framför allt avgjorde vårt beslut var att vi med Digrad Business känner oss säkra på att både få en komplett lösning som uppfyller de behov och krav vi har idag samtidigt som det ger oss möjlighet att successivt kunna växa in ytterligare i systemet. Vi kände också ett tydligt intresse och engagemang från Digrads sida vilket är viktigt för oss.

Nästa steg blir att under december månad arbeta vidare framförallt med orderhanteringen och då flytta över all EDI-kommunikation mellan Sörensens Livs och deras affärspartners till Digrad Business. Behovet av andra, externa system att sköta till exempel mottagning av EDI-order samt elektroniska orderbekräftelser och leveransaviseringar kommer då försvinna. Hanteringen av dessa kommer efter införandet uteslutande ske i Digrad Business.

Vi tror på en minskad belastning av vår personal då de automatiserade EDI-flödena kommer igång. Order som vi tidigare var tvungna att manuellt registrera i vårt affärssystem kommer nu komma in utan någon som helst handpåläggning från vår sida. Vi kommer även så smått börja utnyttja systemet för produktionsplanering och hantering av våra lagersaldon. För detta har vi tidigare förlitat oss mycket på egna lösningar och rapportering i till exempel Excel men med Digrad Business ser vi att vårt behov av alternativa lösningar och andra system kommer minska. avslutar Lena.

Sörensens är marknadsledande när det gäller fågelchark och deras produkter återfinns i butikernas kyldiskar över hela landet. På företagets anläggning i Sävsjö tillverkas också produkter under varumärkena Melkers och Norrmalms.