Tillbaka

Automatiska utskick av rapporter

Nu har vi utökat möjligheterna till översikt och uppföljning genom att bygga in automatiserade e-postutskick av rapporter.

Med hjälp av vår rapportgenerator har vi möjlighet att skapa i stort sett vilken rapport som helst utifrån den affärsdata som finns lagrad i våra kunders databaser. Exempel på rapporter vi tagit fram åt våra kunder inkluderar både ekonomiska rapporter för budgetuppföljning, för att visa täckningsbidrag och andra former av nyckeltalsrapporter likväl som rapporter för att visa lageromsättningshastighet eller för att belysa personalens effektivitet på ett lager. De närmast obegränsade möjligheter till specialrapporter som finns i Digrad Business är otroligt uppskattat bland våra kunder som med hjälp av dessa rapporter får bättre överblick och underlag för att snabbare kunna fatta beslut. Antalet rapporter vi skapar växer med varje vecka som passerar.

En funktion som efterfrågats har varit att vid givna tillfällen med ett visst intervall kunna få automatiska utskick av rapporter till en eller flera e-postadresser. Vi har därför nyligen lagt till just sådan funktionalitet. Om Ni har en rapport som Ni löpande använder för att till exempel få överblick av verksamheten eller som underlag för beslut kan vi automatisera utskicket av denna rapport till att ske vid en viss tidpunkt, med ett visst intervall, till en eller flera specifika e-postadresser och där frågans parametrar är förutbestämda. Skapandet av rapporten är helt automatiserat och den färdiga rapporten bifogas som ett PDF-dokument till e-postmeddelandet. Kontakta oss redan idag för mer information samt hjälp med uppsättningen av detta.