Ett flexibelt affärssystem

Om Digrad Business

Digrad Business är ett komplett affärssystem med lager- och fakturahantering, kundregister, produktionsstyrning, webbplattform (CMS) och integrerad e-handel. Utöver det finns bokföring, kontering, försäljningsstatistik och mycket mer.

För att få allt detta krävs oftast ett bokföringsprogram, ett lagersystem, en webbplattform o.s.v. Att få alla dessa delar att prata med varandra kan ibland både vara svårt och kostsamt. Digrad Business är ett komplett affärssystem som innehåller allt det där. Vilket gör att det är enkelt och smidigt för alla delar i din organisation att dela data.

Eftersom Digrad Business är molnbaserat, behöver du inte investera i några nya servrar eller hårdvara. Det enda du behöver är Digrad Business och en internetanslutning för komma åt all affärsdata.


Nyckelfunktioner

  • Lager

    Full spårbarhet på produkterna, från mottagning och inleverans i lager, via eventuella förflyttningar inom lagret och därefter vidare till slutkund; allt finns inbyggt i systemet.

  • Produktionsstyrning

    Genom automatiska produktionsorder till lager-, produktions- och expiditionspersonalen får alla led i kedjan den information de behöver. Och återrapportering av använt material, förbrukad arbets-, ställ- och stilleståndstid sker av personalen via surfplattor.

  • Fakturaskanning

    Vi samarbetar med Bankgirot för skanning och elektronisk överföring av dina leverantörsfakturor direkt in i affärssystemet. Sedan kan du attestera i en vanliga surfplatta!

  • Rapportgenerator

    Vi hjälper dig att ta fram rapporter som visar ekonomiska nyckeltal eller som vaskar fram guldkornen i återrapporterad data, till exempel avancerade lönsamhetsanalyser och analyser av materialförbrukning. Läs mer

  • EDI & ESAP 20

    Via EDI (Electronic Data Interchange) kan Digrad Business automatisera utbytet av information med andra företag och affärs- system. Vi har kopplingar mot exempelvis Axfood, ICA, Menigo, Martin & Servera, Statoil, Posten och Bring. Digrad Business stöder även ESAP 20-flödet. Läs mer

  • CMS & e-handel

    Med vår e-handelslösning får du sömlös integration mellan Digrad Business och din webbutik. Visa lagerstatus direkt i webbutiken, få beställningsorder rakt in i affärssystemet och skapa frakthandlingar mot Posten.

  • Molnlösning

    Vad händer med din affärsdata om din dator går sönder? Genom att arbeta i molnet ser Digrad Business till att din data är säker. Och då kan nå den vart än i världen du befinner dig, så länge en dator med åtkomst till Internet-åtkomst.

  • Anpassningsbart

    Genom skräddarsydda applikationer kan vi presentera och rapportera data direkt till och från affärssystemet anpassat till mottagarens informationsbehov. Det kan handla om webb-applikationer, iPad-lösningar eller rena windows-program. Visa bilder


Alla funktioner

Generellt

  • Serviceärenden
  • Korstabulering av data
  • Export till Excel
  • Filtrering
  • Avancerad sök
  • Modifierbart gränssnitt

Kalender & uppgifter

  • Kalender för dag, veckan, månad
  • Händelser
  • Återkommande händelser
  • Påminnelser

Kunder

  • Kundregister
  • CRM
  • Adressuppgifter
  • Kontaktpersoner
  • Sortiment
  • Prislistor
  • Fasta rabatter
  • Fraktinställningar
  • Ledtidshantering
  • Avtal
  • Leveranskontrakt
  • Kunddokument
  • Distrikt & region
  • Språk
  • Valuta
  • Aktuell kreditbalans
  • Kreditgräns
  • Kreditspärr
  • GLN (GS1-lokaliseringsnummer)
  • Webbanvändare

Leverantörer

  • Leverantörsregister
  • Adressuppgifter
  • Kontaktpersoner
  • Leverantörsprodukter
  • Fraktinställningar
  • Avtal
  • Leverantörsdokument
  • Fasta rabatter
  • Fakturasaldo
  • Distrikt & region
  • Språk
  • Valuta
  • GLN (GS1 lokaliseringsnummer)

Produkter

  • Sortiment
  • Produktkategorisering
  • Produktbilder
  • Lagersaldo
  • Interna & externa produktnummer
  • Streckkod
  • Produktlicenser
  • Storlek- & viktinställningar
  • Produktdokument
  • Prislistor
  • Prisstaffling
  • Inköpspriser per leverantör
  • Rabatter
  • Specialpriser & kampanjer
  • Produktspårning
  • Alternativa enheter
  • Alternativa produkter
  • Alternativa leverantörer
  • Merförsäljningsprodukter
  • Merförsäljningsgrupper
  • Länkade produkter
  • Presentkort
  • Kommission & royalty
  • Förpackningsavgifter (REPA)
  • BoM (Bill of Materials)
  • Operationsföljder
  • Kalkyler
  • Anbud
  • Återanskaffning
  • Beställningspunkter
  • Ledtidshantering

Försäljning

  • Offerter
  • Försäljningsorder
  • Orderbekräftelse
  • Kreditorder
  • Vecko-order (mallorder)
  • Anbudsavtal
  • Internorder
  • Spårning
  • Fraktberäkning
  • Multipla momssatser
  • Redovisningsinställningar
  • Försäljningsbudget

Kassasystem

  • Touch-gränssnitt
  • Streckkodsläsare
  • EAN-koder
  • Multipla betalmetoder
  • Produktrabatter
  • Kommittentförsäljning
  • Lagersaldo
  • Inventering
  • Dagsavslut
  • Räknebord

Inköp

  • Beställningar
  • Avropsorder
  • Inköpsstatistik
  • Lagerjournaler
  • Överföringsorder
  • Inventering
  • Lagerreservationer
  • Restnoteringar
  • Inkommande lagerrader
  • Manuella in- & utleveranser
  • Mottagningskontroll
  • Mottagningsdokument
  • Lagervärdeslista
  • Palletikett
  • Godsmärkning
  • Spärra parti

Produktion

  • Översiktsschema
  • Operationsföljder
  • Produktionsschema
  • Produktionsstyrning
  • Produktionsorder
  • Komponentbehov
  • BoM (Bill of Materials)
  • Spårning
  • Materialåtgång
  • Kontrollpunkter
  • Kvalitetssäkring
  • Kalkylelement

Lager & depå

  • Följesedlar
  • Plocklistor
  • Lagerzoner
  • Lagerplatsförflyttning
  • Fraktsedlar
  • Fraktbokning EDI
  • Lagerplatser
  • Spårning
  • Kollin
  • Leveranslista
  • Lastningsrapport
  • Pallmärkning
  • Frakthandling
  • Utskrift av kollietikett

Fraktplanering

  • Chaufförer
  • Leveransplan
  • Ruttplanering
  • Ruttoptimering
  • Körinstruktioner

Kundreskontra

  • Fakturor
  • Samfakturor
  • OCR-faktura
  • Autogiro
  • Räntefakturering
  • Påminnelser
  • Fakturajournaler
  • Betalningar
  • Betalningsfil
  • Fakturastatistik
  • Repa-rapport
  • Multipla momssatser
  • Spårning
  • Utskriftsbyrå
  • Fakturastatistik
  • Fakturabelåning

Leverantörsreskontra

  • Fakturabild
  • Leverantörsfakturor
  • Matchning mot inleverans
  • Fakturaskanning
  • Attestering
  • Attestering i iPad/mobil
  • Attestgrupper
  • Attestkedjor
  • Betalningsanalys
  • Spårning
  • Konteringar
  • Matchning av följesedel
  • Valutaköp
  • Leverantörsbetalningar (LB)

Redovisning

  • Huvudbok
  • Verifikationer
  • Transaktionsrader
  • Kontoplan
  • Kundfakturor
  • Leverantörsfakturor
  • Order
  • Periodisering
  • Valutaköp
  • Balans- & resultatrapport
  • Budget
  • Konteringsvariabler
  • Verifikationsmallar
  • Standardiserad kostnadsföring
  • Export/import av SIE-fil

Webhantering

  • CMS
  • Webbplatser
  • HTML-sidor
  • Navigering
  • Bilder & dokument
  • Banners
  • Statistik
  • E-handel
  • Betalningslösningar
  • Användare

Personaladministration

  • Personalregister
  • Kontaktinformation
  • Arbetsställe
  • Produktionsställe
  • Försäljningsorganisation
  • Tilldelning av chef

Vill du veta mer om Digrad Business?

Har du fortfarande inte fått svar på dina frågor om Digrad Business? Undrar du om någon viss specifik funktion finns? Eller vill du veta hur Digrad Business kan anpassas för just din verksamhet? Skicka ett meddelande till oss så hör vi av oss! Fler kontaktsätt hittar du på vår kontakt-sida.