Tillbaka

Digrad Mobile, del tre - efterarbete och uppföljning

I denna avslutande del av vår artikelserie om den mobila säljstödslösning Digrad Mobile beskriver vi hur de order som säljarna registrerat går vidare till faktura. Vi ger även exempel på rapporter som är möjliga att ta fram i huvudprogrammet men även i själva handenheten och som ger både säljare och försäljningschef/VD de bästa förutsättningarna till överblick och uppföljning. För dig som missat våra tidigare artiklar i serien hittas den första delen som beskriver grundförutsättningarna här. Del två som beskriver stegen då en order registreras återfinns här.

Vi avslutade del två med att säljaren hade levererat sin order och fått denna kvitterad av kunden i handenheten. Ordern hade per automatik synkats till affärssystemet och i och med detta är den återsökbar i huvudprogrammet. Utan att någon ytterligare manuell handpåläggning är nödvändig ligger ordern klar för fakturering i Digrad Business. En typisk fakturering går till så att man vanligtvis som en daglig rutin går in på en listvy som innehåller alla de order som är fakturaklara, markerar de order man vill skapa faktura för (vanligtvis samtliga) och därefter genom ett enda val i meny väljer att skapa fakturor.

Ju fler fakturor man hanterar desto större anledning att ansluta sig till den utskriftstjänst vi i samarbete med 21 Grams erbjuder. I Digrad Business finns även inbyggd funktionalitet för att göra massutskick där fakturor elektroniskt distribueras ut som bifogat PDF-dokument till e-postmeddelande, ett alternativ som både spar tid, papper, porto och miljö.

All försäljningsdata som återrapporteras från säljarna lagras i en central databas vilket gör att man får ett väldigt bra verktyg för att genomföra uppföljning av säljarnas aktiviteter och försäljning. Försäljningschef eller VD kan i praktiken i realtid uppmärksamma när en säljare genomför en försäljning. En avstämning innan lunch ger vid hand att samtliga säljare utom en har påbörjat dagens försäljning varvid man direkt kan göra en åtgärd och kontakta den säljare som ännu inte genomfört någon försäljning. Detta är exempel på information som direkt går att söka fram och lista i affärssystemet.

Ibland kan man föredra att hellre få ut informationen i form av en rapport. Exempel på rapporter vi tagit fram åt befintliga kunder inkluderar försäljningsstatistik ner på artikelnivå både per säljare och per kund under en vald tidsperiod. Vi har skapat rapporter som listar kunder där besök inte genomförts eller order registrerats sedan en viss tid tillbaka. Dessa kunder kan prioriteras så att man inte riskerar att tappa kunden. Då rapporterna även är möjliga att ta fram direkt från handdatorn kan man till exempel för säljare vars arbete helt eller delvis är provisionsbaserat möjliggöra att de själva via en rapport kan få information om hur mycket de tack vare dagens eller veckans hittills genomförda försäljningar tjänat i provision.


Exempel på rapport
Rapporten visar återrapporterad försäljning och andra aktiviteter för säljaren under en given dag.

Rapporterna som går att skapa via vår rapportgenerator kan egentligen visa vilken data som helst och presentera denna på det sätt som kunden önskar. Här nedan visas en rapport som ställer en viss säljares faktiska försäljning mot den säljbudget som finns uppsatt för säljaren.


Exempel på rapport
Denna rapport visar faktisk försäljning ställt mot säljbudget. Just denna säljare ligger under sin budgeterade försäljning för tidsperioden.

Avslutning

Vi hoppas ni hängt med oss genom hela serien och att vi med den kunnat visa hur vår mobila säljstödslösning Digrad Mobile både ser ut och fungerar rent praktiskt. Lösningen togs fram som ett projekt hos en befintlig kund. Den skräddarsyddes för att till fullo passa just deras specifika säljflöde och behov och både vi och kunden är väldigt nöjda med hur slutresultatet blev. Uppskattningsvis hinner varje säljare med ytterligare ett försäljningstillfälle per dag jämfört med tidigare. Genom all återrapportering av data som kontinuerligt sker har hela säljprocessen blivit väldigt transparent och mer lättstyrd. Möjligheterna till uppföljning och efteranalys har mångfaldigats vilket har gett kunden ett viktigt verktyg i att styra sin verksamhet mot allt högre nivåer och med det större förutsättningar att nå övergripande affärsmål.

Vi förstår att säljprocesser kan se olika ut från företag till företag. Vad som bör vara gemensamt för alla är behovet av rätt verktyg som har möjlighet att leverera rätt information vid rätt tidpunkt. Med den grundplattform som Digrad Mobile tillsammans med vårt affärssystem Digrad Business utgör så är vi övertygade om att detta är ett verktyg som fler organisationer skulle kunna fira triumfer med.

Kontakta gärna oss för mer information kring både Digrad Mobile och Digrad Business. Ni når oss enklast via e-post, info@digrad.se alternativt via formulär eller på telefon 013-470 29 40.