Tillbaka

Rapporter

Digrad Business innehåller flera standardrapporter, som till exempel kundfordringar och leverantörsskulder. De tillgodoser många av de generella behoven på ett företag. Men eftersom alla verksamheter är olika finns krav på skräddarsydda rapporter som passar för just den verksamheten.

Skräddarsydda rapporter

Vi erbjuder våra kunder specialanpassade rapporttyper utefter deras önskemål och behov. När en rapporttyp väl är skapad kan kunden själv ta fram den rapporten om och om igen med färsk data.

Antalet rapporttyper vi skapar ökar ständigt och är mycket uppskattade bland våra kunder. Med rapporterna som underlag kan man bättre förstå sin specifika verksamhet och få stöd för att ta beslut. Det är även många kunder som beställer rapporttyper för att identifiera risker och avvikelser, så att de snabbare ska kunna sätta in lämpliga åtgärder. Det mesta i rapportväg brukar faktiskt vara möjligt att skapa och oftast är det endast fantasin som sätter gränserna.

Olika typer av rapporter

Rapporttypen kan i sitt enklaste utförande bestå av ren rådata för direkt export till ett annat program, som till exempel Excel, där den kan bearbetas vidare. Men det kan även vara i en mer presentabel och estetiskt tilltalande layout där eventuell gruppering och sortering av data går att styra interaktivt i samband med att kunden tar fram rapporten. En rapport kan även innehålla grafiska element som till exempel stapeldiagram, grafer eller bilder på produkter. Titta på några olika exempel av rapporttyper vi tagit fram åt kunder.

Läs rapporter på din surfplatta

En nyhet är att samtliga rapporter i Digrad Business nu även går att ta fram och visa i en surfplatta. Det är ett smidigt och enkelt sätt att kunna inhämta information och affärsdata vid tillfällen då du inte befinner dig på kontoret eller har tillgång till en dator.

Har du förfrågningar om rapporter?

Använder du redan idag Digrad Business och är i behov av en viss rapport? Plockar du idag ut data från ett eller flera ställen i systemet och bearbetar den därefter manuellt i exempelvis Excel. Eller har du idag flera olika listvyer uppsatta som i kombination med varandra ger dig det nödvändiga underlag du behöver för utföra arbete eller fatta beslut? En speciellt framtagen rapport som går att ta fram direkt från affärssystemet kan ofta vara ett effektivare sätt att arbeta och spara en hel del tid. Kontakta oss med dina rapportförfrågningar för en tids- och kostnadsuppskattning.