Tillbaka

Digrad vidareutvecklar sin mobila säljstödslösning

I samarbete med en av våra senaste kunder håller vi för närvarande på att vidareutveckla vår säljstödslösning för fältförsäljning, Digrad Mobile. Målet med arbetet är att skapa en optimal lösning för en modern, mobil säljorganisation som bland annat uppfyller säljarens behov av enkel och snabb orderhantering och säljchefens behov av underlag och data kring säljarnas aktiviteter.

Några av höjdpunkterna i vår lösning är:

 • Plattformsoberoende. Digrad Mobile är utvecklad som en webbapplikation vilket gör lösningen plattformsoberoende. Detta gör det möjligt att köra lösningen både i till exempel en smart mobil eller på en surfplatta, oberoende av det operativsystem som enheten använder sig av.

 • Stöd för flera säljflöden. Digrad Mobile kan användas för flera olika typer av säljflöden till exempel för säljare som vid samma tillfälle både tar emot, plockar samman och levererar en order. Det är även möjligt att säljaren enbart registrerar ordern och att leveransen sker vid senare tillfälle eller att ordern redan från början finns registrerad och att säljaren då plockar upp ordern i den mobila enheten och genomför leveransen. Det finns även ett flöde för att hantera eventuella returorder som uppstår.

 • Offline/online läge. Registrering av order är möjlig att genomföra oavsett om tillgång till Internet finns eller inte. Eventuella order registrerade i offlineläget synkas snabbt per automatik till Digrad Business när enheten återfår täckning.

 • Ruttstyrning. Säljaren presenteras med en föreslagen rutt som innehåller de kunder denne avses besöka under sitt säljpass. Säljaren har även möjlighet att frångå ruttförslaget och på egen hand söka fram andra eller ytterligare kunder att besöka.

 • Snabbhet. Blixtsnabb navigering där vi tittat på och optimerat varje punkt i säljflödet. I praktiken innebär detta att varje besök går snabbare att genomföra och att man därmed också skapar bättre förutsättningar för att hinna med fler kundbesök under ett arbetspass än tidigare.

 • CRM. Säljarna använder Digrad Mobile som CRM-system där de hanterar alla kontaktuppgifter och historik kring de kontakter man haft med kunden.

 • Kontrollpunkter vid leverans. Möjlighet att definiera kontrollpunkter (till exempel återrapportering av skick eller temperatur) som rapporteras in i samband med leverans. Kontrollpunkter kan ställas in som antingen obligatoriska (måste fyllas i) eller valfria (kan lämnas blanka).

 • Signatur vid leverans. Kunden kvitterar leveransen genom att signera direkt på den mobila enheten. Signaturen kan till exempel tas med och per automatik dyka upp som en bild på följesedeln.

 • Rapportunderlag. Alla aktiviteter och försäljningsorder som registrerats i Digrad Mobile och som synkats till Digrad Business går att sammanställa och presentera i olika former av rapporter. Dessa rapporterna är möjliga att ta fram både i den mobila enheten (för säljarna att till exempel se hur mycket provision de tjänat hittills utifrån dagens försäljning) eller i Digrad Business (för säljchefen att från kontoret se varje säljares aktivitet och försäljning i samma ögonblick som dessa sker).

 • Försäljning påverkar lagersaldo. Stöd för oändligt med lagerpunkter. Genom att knyta antingen säljaren eller en kunden till en specifik lagerpunkt kan försäljning i samma stund som den genomförs minska lagersaldot på den aktuella lagerpunkten. Helhetsbilden av aktuell lagersituation på samtliga lagerpunkter finns lätt åtkomligt i Digrad Business.

 • Integrerat med andra funktioner i den mobila enheten. Möjlighet att till exempel få en köranvisning från befintlig plats till nästa besöksadress i den mobila enhetens navigatorapplikation eller att ringa upp en kontakt genom att klicka på ett fält innehållandes ett telefonnummer.

 • Integrerat med övriga delar av affärssystemet. Försäljningsorder, kommentarer, inregistrerade kontrollpunkter... Allt som registreras i Digrad Mobile kommer i samma stund per automatik in i Digrad Business affärssystem och återfinns där i sökbar form.

Digrad Mobile lanseras under vintern. Vi ser fram emot att i kommande artiklar mer utförligt få presentera Digrad Mobile och hur lösningen ser ut och fungerar i praktiken.