Tillbaka

Ny kund - Alvestaglass AB

Sveriges mest expansiva och nyskapande glassföretag, Alvestaglass AB, är den senaste i raden av företag som valt Digrad Business som sitt nya affärssystem och som den plattform de kommer bygga sin fortsatta utveckling av företaget kring.

Alvestaglass är Sveriges snabbast växande glassföretag och har på sex år blivit den fjärde störste tillverkaren. Tack vare produkter av hög kvalité och en stor portion envishet har man haft en stadigt ökad försäljning och kunnat ta marknadsandelar.

En av de våra främsta styrkor är att vi är flexibla och lyhörda för de krav våra kunder ställer. Det gör att vi tidigt kan vara ute på marknaden med en viss typ av nischade produkter, som till exempel laktosfri glass eller LCHF-glass. Samma krav som våra kunder ställer på oss vill vi givetvis även kunna ställa på våra leverantör, berättar Richard Hertvig, VD på Alvestaglass.

I takt med den ökade försäljningen ställdes allt högre krav på det mobila säljstödsystem som Alvestaglass tiotal säljare använde för att ute i butik registrera sina order. De problem som fanns i lösningen kunde inte lösas av den dåvarande leverantören på ett acceptabelt sätt och man började därför så smått se sig om efter alternativ. I den bästa av världar ville Alvestaglass att lösningen skulle fungera såväl online som offline. Detta var något det befintliga systemet inte klarade av och därför var man ibland tvungen att återgå till att använda papper och penna för orderregistrering. Det nedslående beskedet från en av leverantörerna som kontaktades var att en sådan lösning som fungerade oberoende av tillgång till nätet i praktiken var omöjlig att skapa.

Det var det som kändes så befriande när vi kom i kontakt med Digrad, fortsätter Richard. Det fanns ingenting som inte gick att lösa. Vi diskuterade igenom de problem som fanns i den befintliga lösningen och kunde gemensamt komma fram till hur ett nytt system skulle utformas för att passa perfekt in i vår verksamhet. En kort tid senare fanns den lösning vi diskuterat framtagen som en prototyp, vi kunde se att det fungerade som vi önskade och då var beslutet att gå vidare enkelt att fatta.

Under vintern vidareutvecklades Digrad Mobile, som den mobila säljstödslösningen kom att kallas, med fokus framförallt på enkelhet, flexibilitet och snabbhet. Genom att optimera och förenkla varje moment då en order registreras under ett kundbesök så ger man säljaren de bästa förutsättningarna för att hinna med fler besök under ett arbetspass än tidigare. Parallellt med att utvecklingen av säljstödslösningen pågick så jobbade Alvestaglass själva med att strukturera och bearbeta sin egen masterdata utifrån de krav som den nya lösningen ställde. Målsättningen var att systemet skulle driftsättas i månadsskiftet februari-mars.

Sista veckan innan driftstart blev intensiv men en efter en föll alla bitar på plats och vi kände oss redo för lansering berättar Niclas Blomström som är ekonomiansvarig på Alvestaglass. Vi köpte in nya telefoner till säljarna som de skulle köra Digrad Mobile på och kunde därefter gå igång skarpt. Under den korta tid vi varit igång har vi redan märkt av flera positiva effekter. Säljarna själva är mycket nöjda, framförallt med tidsbesparingen som gör att varje säljare hinner med ytterligare minst ett besök per dag jämfört med tidigare. Tack vare de rapportmöjligheter som finns inbyggda i lösningen kan säljarna själva följa upp och exempelvis jämföra sin egen försäljning och aktiviteter med sina säljkollegors vilket sporrar dem ytterligare, menar Niclas.

Vad jag upplevt som väldigt positivt hittills är de möjligheter jag nu fått att följa upp försäljningen vilket i sin tur ger mig större kontroll på resultatet, fyller Richard i. Det är viktigt för oss att ha pålitliga och kompetenta leverantörer som kan ge oss den service vi begär. Samarbetet med Digrad har kontinuerligt både under implementation och uppstartfas motsvarat våra högt ställda förväntningar och de har varit lyhörda och på ett bra sätt tagit till sig våra önskemål, avslutar Richard.