Tillbaka

Lagerstyrning i Digrad Business

För företag vars kärnverksamhet kretsar kring varulagret och varuflödet kan rätt utförd lagerstyrning vara det som fäller avgörandet på sista raden. Digrad Business är affärssystemet som tack vare ett väl utbyggt stöd för lagerstyrning hjälper företag att ta full kontroll över sina lager- och logistikflöden, vilket i förlängningen ger högre effektivitet och ökad lönsamhet. Nedan beskrivs hur en av våra kunder använder sig av vår lagerlösning idag.

AB Tage Lindblom är ett försäljnings- och agenturföretag inom kolonialvaror, ost och mejeri. Sami Abouemira är logistikchef och arbetar vid företagets centrallager i Linköping med ansvar för det 2000m2 stora lagret och dess cirka 2000 pallplatser.

Vi har under de senaste åren kontinuerligt arbetat nära Digrad för att utveckla lagerstyrningen och infört nya funktioner och tekniska lösningar som effektiviserar arbetet på lagret. Det ger mig bättre överblick och mer kontroll av vårt varuflöde, berättar Sami Abouemira, logistikchef.

Vi satte upp stora TV-skärmar på lagret där förväntade in- och utleveranser listas.

Bland det senaste som tillkom var att vi satte upp stora TV-skärmar på lagret där förväntade in- och utleveranser listas, ungefär som på en flygplats där ankomst- och avgångstider visas på stora informationstavlor. Informationen på skärmarna uppdateras löpande och det är möjligt att till exempel följa hur plockningen av en order fortskrider. Tanken bakom skärmarna var att engagera och göra personalen mer delaktig och göra så de får större möjligheter att planera sin arbetsdag utifrån det arbete som kvarstår att utföra, berättar Sami.

Ny teknik

Plocken och sammanställningen av order på lagret sker via 10"-surfplattor där personalen hämtar upp och hanterar plocklistorna. Surfplattan är en helt vanlig konsumentenhet som modifierats och anpassats för att uppfylla de behov som finns på lagret. På företagets huvudkontor i Järfälla tas inkommande order emot och försäljningsdokument skapas. Vissa kunders order kommer per automatik in elektroniskt direkt i affärssystemet via EDI. Sami tilldelar kvantitet till försäljningsorderna vilket skapar systemdokument som plocklistor, följesedlar och fraktsedlar. Den kommande leveransen föraviseras även elektroniskt till speditören.

Mycket av plocken som personalen gör sker enkelt genom skanning av streckkoder samt kvittens på läsplattan.

När jag allokerat försäljningsorderna dyker plocklistorna upp i surfplattorna hos min personal. Plocklistorna är uppdelade utifrån olika zoner, som buffertplats för helpall, plockplats för styckplock och kylplats. Till surfplattorna är det kopplat en skanner via Bluetooth. Mycket av plocken som personalen gör sker enkelt genom skanning av streckkoder samt kvittens på läsplattan. Varje plockmoment loggas med tidsstämpel i systemet vilket ger mig bra möjligheter till uppföljning, säger Sami och fortsätter:

Systemet skapar automatiskt begäran om lagerplatsförflyttningar för påfyllning av plockplats från buffertplats då kvantiteten på en plockplats börjar ta slut och inte räcker till för att tillgodo se en viss orders behov. På samma sätt som för plocklistorna visas dessa i läsplattan och personalen kan utföra flytten direkt i den mobila enheten. Då den sista produkten på plocklistan kvitterats som plockad skriver systemet per automatik ut palletiketter som personalen märker upp det utgående godset med. Det går ut ytterligare en elektronisk avisering till speditören där det faktiska antalet pallplatser och pallar som leveransen kräver meddelas. Det mesta av våra produkter är kolonial vilka ställer mindre krav på transportören jämfört med exempelvis våra kylvaror, som förstås kräver kyld transport. Systemet tar höjd för detta och per automatik sker en uppdelning så att koloniala varor och kylvaror hamnar på olika fraktsedlar.

Skulle vi råka ha sönder en enhet kan vi inom en timme ha åkt ner på stan och köpt en ny och vara tillbaka och plocka igen.

Vi använde tidigare mer traditionella industrihanddatorer för att genomföra plocken berättar Linus Eriksson, som arbetar på lagret. En av fördelarna med att använda surfplattor är att hårdvaran är så pass mycket mer modern och kraftfull jämfört med de gamla enheterna att vi nu mycket snabbare än tidigare kan plocka ihop en order. En surfdator kostar även en bråkdel av vad de gamla handdatorerna kostade i inköp. Skulle vi råka ha sönder en enhet kan vi inom en timme ha åkt ner på stan och köpt en ny och vara tillbaka och plocka igen, avslutar Sami.

Affärssystemet Digrad Business hanterar obegränsat antal försäljningsställen och lager. I Tage Lindbloms uppsättning finns huvudlagret i Linköping och ett direktleveranslager. Direktleveranslagret är ”virtuellt” och innehåller inte faktiskt gods utan används vid affärer med tredjeparts, då gods levereras direkt från leverantören till slutkund. Det finns även ett så kallat Cross-dock lager som möjliggör att godset flyttar direkt från mottagningen på Tage Lindblom till leverans ut till kund utan att först inlevereras i huvudlagret vilket undviker den extra hantering som då hade krävts.

Förbättringsarbete

Martin Svärd är chef för TQM inom Talioskoncernen där AB Tage Lindblom ingår. Han ansvarar för det ständigt pågående förbättringsarbete som sker inom koncernen vars mål är att svara upp eller överträffa kundernas förväntningar och behov och samtidigt hålla nere resursförbrukningen till ett minimum.

Personalen är mer engagerad än tidigare och jag vet att de sätter en oerhörd stolthet i att ha ordning och reda på lagret.

Jag är mycket nöjd med den utveckling som skett på lagret de senaste åren. Alla insatser som tagits har gjort att Sami och hans personal kan utföra sitt arbete på ett mer strömlinjeformat och effektivt sätt än vad som tidigare varit möjligt. Personalen har hela tiden fått vara delaktiga i processen och kommit med förslag på till exempel justeringar i gränssnittet för handdatorerna som sedan genomförts. Personalen är mer engagerad än tidigare och jag vet att de sätter en oerhörd stolthet i att ha ordning och reda på lagret. Systemet har verkligen gett oss de rätta verktygen för att uppnå detta, berättar Martin.

Vi får förfrågningar från andra företag som vill komma på studiebesök och på plats se hur vårt lager fungerar idag vilket känns väldigt positivt. Vi känner själva att vi kommit väldigt långt med vår lagerstyrning och att vi är lite av en föregångare på området, avslutar Martin.