Tillbaka

Lager- och produktionsstyrning på Meetab, del 1

Detta är inledande artikeln i en serie av fem som beskriver hur Meetab arbetar med styrning av lager och produktion på deras anläggning i Linköping.

Bakgrund

Meetabs nybyggda och toppmoderna produktionsanläggning i Linköping produceras årligen nära 3 000 ton kebab och gyros. All tillverkningen sker på två produktionslinjer. Den ena av linjerna producerar kebabspett för den svenska och finska marknaden samt även större kebabspett på upp till 250 kg som enbart används för internt bruk på produktionslinje nummer två. På den andra produktionslinjen monteras dessa spett i någon av de arton robotar där kebaben grillas, skärs ner i remsor som därefter snabbt fryses ner och förpackas som färdiggrillad skuren kebab.

 

Verksamhet och grundförutsättningar

Vårt samarbete med Meetab inleddes i samband med deras flytt till den nya produktionsanläggningen. Det blev bestämt att implementationen skulle delas upp i mindre etapper där Meetab successivt skulle börja använda fler och fler delar av systemet. Kunder, leverantörer och produkter importerades från det gamla affärssystemet och inledningsvis användes Digrad Business enbart för att hantera försäljningsorder, reskontror och redovisning.

Efter en tids användning vändes blickarna mot produktionen och varulagret och styrningen av dessa båda. De lagerplatser som fanns på lagret blev uppmärkta och lades upp i Digrad Business. Meetab började använda inköpsfunktionaliteten i systemet och skapade exempelvis beställningar mot leverantör, skötte mottagningskontroller och inleveranser av råvara via systemet. Den råvara som förbrukades i produktionen samt färdigvara som producerades och såldes till kund återrapporterades dagligen i systemet utifrån pappersunderlag. Den manuella hanteringen var temporär men nödvändig för att bibehålla korrekta lagersaldon i systemet. Då en viktig del i projektet var att så långt som möjligt gå ifrån användandet av papper och penna och istället införa en digitaliserad återrapportering påbörjades snart arbetet med en samling specialapplikationer:

  • Applikationer vid produktionslinjernas start. Utöver återrapportering av exakt vilken råvara (produkt, kvantitet, batchnummer etc) som användes i varje produktionssats skulle även vissa kvalitetssäkringspunkter registreras.

  • Applikationer vid produktionslinjernas slut. Här skulle återrapportering av den färdigvara som producerats ske samt återrapportering av kvalitetssäkringskontroller för exempelvis vikt och temperatur.

  • Applikation för hantering av pallar på lager samt plock av order till kund. Både plock av order och annan hantering på lagret exempel rörande lagerplatsförflyttningar skulle göras så enkel som möjligt genom att använda mobil enhet med kopplad streckkodsläsare.

Med ovanstående applikationer skulle alla lagersaldopåverkande transaktioner av både råmaterial och färdigvara rapporteras in löpande under arbetsdagens gång direkt av de personer som utförde själva arbetet och inte i efterhand utifrån vad som återrapporterats på ett pappersformulär.

Samtliga applikationer som beskrivits ovan är nu i drift i Meetabs produktions- och lagermiljö. I kommande artiklar kommer vi berätta mer om respektive applikation och visa hur de ser ut och fungerar. Ni hittar nästa del här.

Grill-linjen
Bilden är tagen vid grill-linjen på Meetab.