Tillbaka

Lager- och produktionsstyrning på Meetab, del 2

I detta avsnitt går vi igenom hur de applikationer som används vid respektive produktionslinjes start ser ut och fungerar.

Applikationer vid produktionslinjes start

Hos Meetab finns idag två produktionslinjer. Vid starten på den ena linjen (spettlinjen) blandas ingredienser samman i satser om ca 1 000 kg. Köttsmet pressas ut i olika storlekar och kvantiteter och skapar kebabspett. Under ett arbetspass hanteras vanligtvis mellan 8-12 satser. Vid den andra produktionslinjens (grill-linjen) start monteras större spett om upp till 250 kg på någon av de arton grillrobotar som används. Under en typisk arbetsdag förbrukas vanligtvis 2-3 spett per robot.

Spettlinje

Applikationen körs på en Windows-tablet monterad på en arm i omedelbar anslutning till produktionslinjens start. En streckkodsläsare är kopplad via blåtand till plattan. Operatören loggar in i applikationen genom att använda sitt användarnamn och lösenord.

Applikationens huvudskärm
Bilden ovan visar applikationens huvudskärm som ger bra överblick över status samt genvägar till samtliga funktioner.

Inledningsvis skapas en ny sats i applikationen. Därefter återrapporteras den råvara/de ingredienser som används i satsen. All råvara hos Meetab blir i samband med varumottagning och inleverans uppmärkt med information om parti och innehåll. Varje parti får även ett unikt så kallat internt partinummer och det är detta nummer som sedan används vid all produktspårning av partiet.

Genom att skanna streckkoden för internt partinummer på etiketten som ingrediensen/råvaran är uppmärkt med hämtas rätt parti upp i applikationen. Operatören anger hur stor kvantitet av partiet som används och går ned i satsen. För att säkerställa god kvalité så kräver vissa produkter att operatören även återrapporterar råvarans temperatur.

Efter återrapportering av förbrukat material
Bilden ovan visar hur ett exempel på hur det kan se ut i applikationen efter det att råvaran som används i satsen börjar registrerats.

Utöver att tala om vilken råvara som förbrukas i produktionen behöver även smetens fett- och vattenhalt samt temperatur återrapporteras i applikationen. Beroende på uppmätt fetthalt så korrigeras innehållet i satsen genom att ytterligare talg och/eller kött tillsätts, detta för att smeten ska få den fetthalt som är optimal vilket också ger absolut högsta kvalitet på slutprodukten.

Återrapportering av kontrollpunkter
Via gränssnittet i applikationen återrapporteras även olika kontrollpunkter som rör smetens beskaffenhet och kvalite. Kontrollpunkterna är obligatoriska d v s det går inte att gå vidare och avsluta produktionen av en sats utan att dessa värden rapporterats in.

Produktionen fortskrider genom att ytterligare satser skapas och dess ingredienser och kontrollpunkter återrapporteras. I samma stund som en ingrediens eller kontrollpunkt återrapporteras i produktionen är det möjligt att via produktionsrapporter i Digrad Business se den data som registrerats.

Grill-linje

Även applikationen på grill-linjen körs på en Windows-tablet i anslutning till produktionslinjens start. Plattan är kopplad till en streckkodsläsare via blåtand för snabb och enkel återrapportering av vilka spett som monteras i respektive grillrobot. Utöver detta finns även en våg kopplad till applikationen för att kunna hantera och väga det spill/rester som uppstår under grillningen. Återrapportering av godkänd temperaturmätning sker via knappar i gränssnittet. Färgen på knapparna ändras till röd när tiden för temperaturmätning närmar sig (enligt inställning för produkten).

Applikationens huvudskärm
Majoriteten av gränssnittet utgörs av information kring vilka spett som är monterade på vilken robot. Registrering av godkänd temperaturmätning återrapporteras direkt i applikationen. Knapparna för att återrapportera temperaturmätning ändrar färg till röd när tiden för temperaturmätningen närmar sig (utifrån inställningen för produkten för total grilltid). Status indikerar hur långt spettet har beräknas ha hunnit i grillprocessen.

Hanteringen av denna applikation är om möjligt ännu enklare än den vid starten av spettproduktionslinjen. Etikett med internt partinummer på det spett som ska monteras på en av grillrobotarna skannas. Rätt parti hämtas upp och operatören anger därefter vilken av de arton robotarna som spettet monteras i. Under grillningen ska minst tre temperaturmätningar ske och återrapporteras. Den första temperaturregistreringen bekräftar att optimal och godkänd innertemperaturen på spettet nåtts. Därefter sker ytterligare temperaturregistreringar när halva spettet är förbrukat samt i anslutning till att spettet är nära nog helt förbrukat och ska monteras ner från roboten. Utifrån den monterade produktens förväntade totala grilltid visas i gränssnittet en status som indikerar hur långt gånget procentuellt spettet är i grillprocessen.

Föregående avsnitt Vidare till avsnitt tre