Tillbaka

Digrad + Stockfiller

Digrad har på uppdrag av kund under hösten byggt en integrationslösning mot Stockfiller.

Stockfiller är ett samlat system för orderhantering, leveransuppföljning och försäljningsanalys för alla led från inköpare till leverantör inom livsmedelsindustrin. Via Stockfiller öppnas möjligheter för våra kunder att nå ut med sina produkter till alla kedjor inom dagligvaruhandeln och därmed bredda sin kundbas.

Vår lösning mot Stockfiller bygger på standardformatet ESAP20. Försäljningsorder som registreras i Stockfiller hämtas per automatik över och läses in i Digrad Business och hanteras därefter precis som vilken order som helst i affärssystemet. Efter det att ordern sammanställts så sker leveransavisering tillbaka till Stockfiller vilket möjliggör uppföljning och efteranalys.

För mer information kring den koppling vi tagit fram mot Stockfiller, kontakta oss via e-post info@digrad.se alternativt via formulär på hemsidan eller på växelnumret 013-470 29 40.