Tillbaka

Lager- och produktionsstyrning på Meetab, del 4

Efter att i tidigare avsnitt ha gått igenom de applikationer som används inne i produktionen tittar vi denna gång istället på den applikation som används på lagret för att exempelvis plocka och sammanställa kundorder.

Applikation på lager för plock och pallhantering

Varje dag ska ett flertal inleveranser av råvara samt utleveranser av färdigvara hanteras på Meetabs lager. Inkommande gods tas emot, kvalitetssäkras och registreras i Digrad Business innan det avslutningsvis märks upp och placeras ut på lager. Genom att noggrant sköta både in- och utleveranser kan systemet till fullo användas för att se aktuella lagersaldon och var någonstans olika produkter med olika spårningsinformation såsom bäst-före datum och batchnummer finns placerade på lagret.

Inleveranser och placering av pallar

Inleveranser hanteras i Windowsversionen av Digrad Business och mynnar i att det inkommande godset märks upp med etiketter innehållandes så kallade interna partinummer som är unika för respektive parti och/eller pall.

En applikation som körs på en Samsung-tablet (Android OS) används inne i fryslagret för att systemmässigt sett placera ett visst parti eller en viss pall på en specifik lagerplats på lagret. Till plattan finns kopplad en streckkodsläsare via blåtand. Hanteringen för att placera ett parti på en lagerplats är extremt enkel och kräver endast två skanningar. Först en skanning av etikett med internt partinummer (för att identifiera det parti som ska placeras) och därefter en skanning av lagerplatsskylt på den plats vilket partiet ska placeras på.

Plock av order samt utleverans till kund

Samma applikation som används för att hantera placeringen av pallar på lagret används även för att återrapportera plocklistor. I samband med att en försäljningsorder registreras och frisläpps på orderkontoret skapas per automatik systemdokument som plocklista och följesedel. I handdatorn hämtas plocklistan upp och operatören ser vilka produkter som ska levereras till kund.

Översikt plocklistor i handdator
Bilden ovan visar plocklistor i handdatorn som operatören hanterar.

Vid informationen för respektive plockrad är det även möjligt för operatören att ta fram en förteckning över de lagerplatser där produkten finns placerad. Denna lista presenteras i FIFO-ordning där det parti som utifrån denna princip borde vara det som plockas till kunden visas överst i listan.

Om obrutna helpallar levereras kan plocken hanteras med hjälp av att enbart skanna streckkoder på respektive pall. Vid händelse av att pall behöver brytas eller att plocken sker från redan brutna pallar så skannar operatören först etiketten och anger därefter hur många enheter från pallen som plockas. Eventuella restningar av produkter hanteras även dessa helt i handdatorn genom att operatören anger en felorsak till varför restningen var nödvändig. När samtliga plockrader hanterats så avslutar operatören plocklistan i handdatorn. Följesedel stängs och skrivs ut från lagerkontoret och i samband med detta sker även en lagertransaktion och den färdigvara som återrapporteras som plockad/levererad till kund försvinner från lagersaldo.

Plocklista i handdator
Bilden ovan visar exempel på hur en plocklista under bearbetning kan se ut i handdatorn. Den nedersta plockraden är redan plockad vilket den gröna bocken indikerar.

Informationen kring vilka partier som levereras till kunden tas med och skrivs ut både på följesedeln och även på den faktura som senare skickas till kunden.

Föregående avsnitt Vidare till avsnitt fem