Tillbaka

Consivo Group konsoliderar delar av sin lagerverksamhet med hjälp av Digrad

Under sensommaren har vi genomfört ett projekt tillsammans med Consivo Group med målsättning att samla lagerverksamheten för de båda dotterbolagen AB Tage Lindblom och Bry Dig AB under samma tak.

 

AB Tage Lindblom (ABTL) som är ett rikstäckande import- och säljbolag har varit kund och användare av Digrad Business affärssystem sedan 2009. God lagerhantering och logistik är centralt för verksamheten och något som vi under våra år av samarbete haft förmånen att få hjälpa till att utveckla och förfina.

I början på sommaren ställdes en förfrågan till Digrad kring möjligheterna att flytta över ABTL:s systerföretag Bry Dig AB:s lagerhantering från ett externt tredjepartslager till ABTL:s lager i Linköping. Projektet inleddes med att vi genomförde en förstudie där förutsättningarna och kraven för att en flytt skulle vara möjlig dokumenterades. Strax innan semestern togs beslutet om projektets genomförande och ett ambitiöst datum med driftsstart den 1 september sattes upp.

Utöver den rent fysiska flytten av lagret och att ABTL med detta skulle anta rollen som nytt tredjepartlager för Bry Dig så omfattade projektet i korthet att Bry Digs befintliga affärssystem skulle ersättas av Digrad Business för samtliga delar av verksamheten som order- och inköpslogistik samt hela ekonomifunktionen. Ett externt system som använts för att hantera två etablerade EDI-flöden mot ICA och Axfood/Dagab skulle ersättas med motsvarande hantering i Digrad Business. Vidare skulle styrningen och hanteringen av Bry Digs produkter på lager införlivas i den befintliga lagerstyrningen som redan fanns uppsatt för systerbolaget ABTL. Detta skulle åstadkommas genom att en serie synkroniseringsfunktioner behövde tas fram vars syften var att överföra nödvändig data mellan Bry Digs miljö och ABTL:s dito.

Johan Rahme är VD för Bry Dig och var del av den projektgrupp som ansvarade för projektets genomförande.

-"Utifrån vad som framkom i förstudien hade vi fått en bra bild av hur den framtida hanteringen av varuflödet bolagen emellan skulle se ut och vilka delar vi behövde bidra med för att få tidsplanen att hålla. Vi ville försöka hinna så långt vi kunde innan den stundande semestern så det blev ett par intensiva dagar med återkommande projektmöten innan vi satte projektet temporärt på paus i början av juli månad" säger Johan och fortsätter.

-"En månad senare så var vi tillbaka och kunde fortsätta där vi lämnade innan semestern. Det vi på Bry Dig initialt framförallt kunde bidra med var att säkerställa korrekt masterdata både gällande produkter, kunder och leverantörers uppsättning. Vi hade under årens lopp samlat på oss ganska mycket data i vårt befintliga affärssystem som var utdaterad och inte längre relevant. Projektet gav oss en chans att rensa upp bland gammal data som vi inte längre använde eller var i behov av att ha kvar vilket blev en positiv sidoeffekt av projektet. Efter genomgången av masterdata kunde vi byta fokus och koncentrera oss på logistiken kring den rent praktiska flytten av lagret tillsammans med att utbilda oss hur de dagliga sysslorna skulle hanteras i vårt nya affärssystem."

Med korrekt masterdata på plats fanns förutsättningar för att Digrad på allvar skulle kunna sätta igång med arbetet med synkroniseringsfunktionaliteten. Kunder och produkter upplagda i Bry Digs databas behövde även finnas i ABTL:s databas för att de skulle bli möjliga att hantera på lagret, detsamma gällde Bry Digs varuleverantörer. Alla lagerpåverkande transaktioner som utfördes på ABTL:s lager och som berörde Bry Digs artiklar behövde synkroniseras eller speglas till Bry Dig.

I månadsskiftet augusti-september anlände så Bry Digs produkter till Linköping dit de skickats från det tidigare tredjepartslagret. I samband genomförde Sami Abouemira, logistikchef på AB Tage Lindblom, tillsammans med sin personal inleverans av godset på lagret. Vid inleveransens avslutande synkroniserades samtliga berörda dokument över till Bry Digs miljö och möjliggjorde för Bry Dig att i sitt Digrad Business exempelvis se lagersaldon, spårningsinformation såsom batchnummer och bäst före-datum på sina pallar samt på vilken lagerplats godset befinner sig. Strax därefter registrerades den första kundordern av Bry Dig i sitt nya affärssystem. Kundorder synkroniseras över till ABTL:s miljö och kommer lagret tillhanda som kan genomföra plock och utleverans. Utfallet av leveransen synkroniseras tillbaka till Bry Dig som tar över ansvaret för att ordern blir fakturerad och fakturan skickas till kunden.

Mikael Gattberg är CFO på Consivo Group och sammanfattar projektet:

-"Vi på Consivo Group känner oss otroligt nöjda och stolta över resultatet av projektet och vad samtliga parter som varit del i projektet åstadkommit och kunnat bidra med. Vi är övertygade om att den konsolidering av lagerverksamheten vi nu genomfört för ABTL och Bry Dig öppnar nya möjligheter för oss och stärker vår ställning som etablerad samarbetspartner för dagligvarumarknaden i Norden."

För mer information kring våra lösningar för effektiva lagerflöden, kontakta oss via e-post info@digrad.se alternativt via formulär på hemsidan eller på växelnumret 013-470 29 40.