Tillbaka

Exempel på produktions- och lagerstyrning hos Meet i Linköping AB, en av våra affärssystemskunder

Vi gick i en serie artiklar under våren 2019 igenom ett projekt vi genomfört hos Meet i Linköping AB (Meetab) med målsättning att åstadkomma en effektivare styrning av både deras varulager och produktion. Projektet mynnade i att ett antal specialapplikationer togs fram som var och en utformades för att passa in i de flöden som förekommer hos Meetab. Här hittar du genvägar till samtliga artiklar:

Den första artikeln ger en kortare beskrivning av Meetabs bakgrund och verksamhet samt hur implementationen av affärssystemet Digrad Business gick till.

I artikel nummer två beskrivs de applikationer som används vid respektive produktionlinjes startpunkt för att registrera det material som förbrukas under tillverkningen samt återrapportering av kvalitetskontroller.

Den tredje artikeln går vidare och beskriver applikationerna som används vid produktionlinjernas slut. Här återrapporteras utöver de slutprodukter som skapas i produktionen även kontrollpunkter såsom metalldetektor och viktkontroll.

Den fjärde artikeln redogör för hur personal på lagret använder en mobil enhet kopplad till en streckkodsläsare för att exempelvis plocka och sammanställa kundorder samt sköta flyttar av pallar/partier mellan olika lagerplatser på lagret.

I den femte och avslutande artikeln träffar vi en nyckelperson på Meetab som berättar om de effekter som applikationerna fört med sig samt hur de uppfattar de förändringar som skett.

För kontakt och ytterligare information som rör styrning av produktion och/eller lager så når ni oss enklast via e-post, info@digrad.se alternativt via formulär på hemsidan eller på växelnumret 013-470 29 40.